Functionele Levensduur

Het doel van het spoor Functionele Levensduur is om het gebruik van de natte kunstwerken te optimaliseren. Daarbij kijken we naar verschillende functies: de scheepvaart, veiligheid en waterkwaliteit. Wijzigingen aan de ene functie hebben gevolgen voor de andere functies. Dat maakt dit een dynamisch geheel.

Deltares en MARIN hebben de handen ineengeslagen om dit jaar een grote stap te zetten naar een optimaal gebruik van schutsluizen. Waarbij de veiligheid en waterkwaliteit niet uit het oog worden verloren.

MARIN is gespecialiseerd in het berekenen van krachten op schepen. We concentreren ons nu op de krachten op de sluis en op schepen zodra die sluizen naderen en de krachten die ontstaan zodra een schip een sluis invaart. Deltares berekent de stromingen in de sluis en de krachten op het kunstwerk en het schip tijdens het nivelleren.

Als je wilt weten of je de capaciteit van een sluis kunt verhogen, dan is het noodzakelijk dat je het in- en uitvaren van de sluis kunt simuleren en kunt berekenen welke krachten dit op het schip geeft. Hiervoor gebruiken we nu sterk geschematiseerde rekenmodellen. Voor ingewikkelde situaties wordt veelal op modelschaal getest.

Door het aanscherpen van de rekenmodellen die gebruikt worden om krachten op schepen te bepalen kunnen we geschematiseerde modellen verbeteren en zelfs schaalmodellen op den duur deels vervangen door zeer betrouwbare, gedetailleerde rekenmodellen.

We kijken daarbij ook scherp naar de bestaande criteria. Wanneer schepen steeds groter worden, veranderen ook de krachten die vrijkomen rondom natte kunstwerken en op schepen zelf.  

Ambitie van Functionele Levensduur:

Wij willen voor nieuwe vervanging- en onderhoudsprojecten de tools meegeven om het ontwerptraject in te richten. Het is ons doel dat de markt vrij kan werken met deze rekenmodellen."