Kennisagenda

Als partners binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken zijn wij ervan overtuigd dat onderzoek bijdraagt aan een efficiënte vervangingsopgave. Er liggen vele vragen, waarvan de antwoorden bijdragen aan een beter netwerk, maar al deze onderwerpen beslaan een breed veld van onderzoek dat niet in één jaar afgerond kan worden. Jaarlijks wordt in een programmeersessie met alle direct betrokkenen binnen het kennisprogramma tegen het licht gehouden welke onderzoekssporen (voorlopig) moeten worden stopgezet, welke lopende activiteiten nog nader onderzoek vergen en welke nieuw onderzoek noodzakelijk is om op te starten.

In de periode 2017-2020 heeft jaarlijks een programmeersessie voor het gezamenlijke onderzoek plaatsgevonden. De resultaten uit deze programmeersessies zijn jaarlijks vastgelegd in een Kennisplan. Ondanks dat het onderzoek al heeft plaatsgevonden, en heeft geleid tot kennisproducten, zijn de volgende kennisplannen nog steeds beschikbaar:

   

Uw vragen, opmerkingen en suggesties op deze kennisplannen (die in een vervolg kunnen worden opgepakt) zijn zeer welkom! Dus, hebt u nieuwe onderzoeksvragen rondom de vervangingsopgave of antwoorden op vragen, dan kunt u dit doorgeven aan het Programmateam Natte Kunstwerken, via joost.breedeveld@deltares.nl. Wij zullen zorg dragen voor een actuele stand van zaken.