Kennisagenda

Als partners binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken zijn wij ervan overtuigd dat onderzoek bijdraagt aan een efficiënte vervangingsopgave. Er liggen vele vragen, waarvan de antwoorden bijdragen aan een beter netwerk, maar al deze onderwerpen beslaan een breed veld van onderzoek dat niet in één jaar afgerond kan worden. Jaarlijks wordt in een programmeersessie met alle direct betrokkenen binnen het kennisprogramma tegen het licht gehouden welke onderzoekssporen (voorlopig) moeten worden stopgezet, welke lopende activiteiten nog nader onderzoek vergen en welke nieuw onderzoek noodzakelijk is om op te starten.

Op 10 januari jongstleden heeft de programmeersessie voor het onderzoeksprogramma 2019 plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in het Kennisplan 2019. Het document is een stand van zaken, die wij graag up-to-date willen houden. Uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties op dit kennisplan zijn zeer welkom! Dus, hebt u nieuwe onderzoeksvragen rondom de vervangingsopgave of antwoorden op vragen, dan kunt u dit doorgeven aan het Programmateam Natte Kunstwerken, via joost.breedeveld@deltares.nl. Wij zullen zorg dragen voor een actuele stand van zaken.