Sterkte van dunwandige damwanden

Binnen het kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt gekeken naar bestaande kunstwerken. De ambitie is om te komen tot een Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie (Toolbox MMI) die kan worden ingezet indien er onzekerheden bestaan over staat of restlevensduur van een bestaand kunstwerk. Het gaat daarbij zowel om de staat en degradatie (de sterkte) als de onzekerheden in de belastingen en belastingontwikkeling rond het kunstwerk.

Om te komen tot een effectieve Toolbox MMI is het onder andere van belang om het effect van sterke degradatie op de constructieve sterkte van een stalen damwand beter te kennen. In het huidige (Eurocode 3) rekenmodel wordt het effect van grondondersteuning op de constructieve sterkte niet meegenomen. Zijdelingse ondersteuning van dunwandige (sterk gedegradeerde) constructieve elementen heeft een gunstige invloed op de grootte van tweede orde effecten (plooi). Door het meenemen van het effect van grondondersteuning bij dunwandige damwanden kan de werkelijke constructieve sterkte beter worden benaderd, waarmee een grotere technische restlevensduur kan worden bereikt.

Deze rapportage is een eerste (numerieke) verkenning van de invloed van grondondersteuning op de constructieve sterkte. Om tot een daadwerkelijke kwantificering te komen van de invloed is een combinatie van numeriek en experimenteel werk nodig.