Actuele ontwikkelingen

Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken doen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO onderzoek naar mogelijke kostenbesparing bij de vervanging van natte kunstwerken. Gedurende de looptijd van deze samenwerking verschijnen vanuit de drie stromen verschillende updates, in de vorm van publicaties, onderzoeksresultaten of bijeenkomsten. Updates