Actuele ontwikkelingen

Binnen het project Natte Kunstwerken van de Toekomst doen Deltares, MARIN en TNO onderzoek naar mogelijke kostenbesparing bij de vervanging van natte kunstwerken. Gedurende dit jaar verschijnen vanuit de drie stromen verschillende updates, in de vorm van publicaties, onderzoeksresultaten of bijeenkomsten. Updates