Actuele ontwikkelingen

Binnen het project Natte Kunstwerken van de Toekomst doen Deltares, MARIN en TNO onderzoek naar mogelijke kostenbesparing bij de vervanging van natte kunstwerken. Gedurende dit jaar verschijnen vanuit de drie stromen verschillende updates, in de vorm van publicaties, onderzoeksresultaten of bijeenkomsten. Updates

 • 25 juni Middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’

  In het Kennisprogramma Natte Kunstwerken werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen aan de kennisontwikkeling om de vervangings- en renovatieopgave bij natte kunstwerken (stuwen, sluizen, gemalen en stormvloedkeringen) effectief, efficiënt en kostenbesparend aan te pakken. Het Kennisprogramma Natte Kunstwerken nodigt u van harte uit om dinsdagmiddag 25 juni bij Deltares in Delft deel te nemen aan het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ bij . Tijdens het symposium informeren wij u over de laatste onderzoeksresultaten van dit programma, en willen we graag met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave van natte kunstwerken. Tevens is dit de kans om aan te sluiten bij het kennisprogramma.

  In 2015 is in het kader van het TO2-onderzoek naar de vervangingsopgave bij natte kunstwerken het symposium ‘Natte kunstwerken van de toekomst: Verstandig behouden, slim vervangen’ gehouden. Dit symposium gaf een overzicht van de aanleiding en doelstellingen van het onderzoeksprogramma en de resultaten op dat moment. Sindsdien is er veel gebeurd! Rijkswaterstaat is in 2016 aangesloten bij het kennisprogramma – vanaf dat moment heet de samenwerking ‘Kennisprogramma Natte Kunstwerken’ – en er is een mogelijk gecreëerd voor de markt om aan te sluiten. Daarnaast is er in 2017 en 2018 veel onderzoek uitgevoerd. De rapporten zijn te vinden op de website Natte Kunstwerken. De komende tijd zullen alle rapporten als download aangeboden worden.

  De samenwerking binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vormt overigens de uitwerking van de onderzoekslijn “Toekomstbestendige Natte Kunstwerken” binnen het Nationaal Kennisplatform voor Water en Klimaat (NKWK). Dit kennisplatform brengt Nederlandse overheden, kennisinstellingen en bedrijven bij elkaar om samen te werken aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijn-ontwikkelingen op gebied van water- en klimaatvraagstukken.

  Belangrijk: Aan het deelnemen van het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ zijn geen kosten verbonden. Om het symposium te kunnen organiseren vragen wij u zich te registeren door het formulier op de Deltares-website in te vullen. Uw gegevens worden alleen gebruikt om u te informeren over deze bijeenkomst en een eventueel vervolg op deze bijeenkomst

 • Beatrixsluis

  Save the date: 25 juni Middagsymposium Kennisprogramma Natte Kunstwerken

  Op 15 november 2015 is in het kader van TO2-onderzoek naar de vervangingsopgave bij natte kunstwerken het symposium ‘Natte kunstwerken van de toekomst, Verstandig behouden, slim vervangen’ gehouden.

  Dit symposium gaf een overzicht van de aanleiding en doelstellingen van het onderzoeksprogramma en de resultaten op dat moment. Het programma en de resultaten van dit symposium vindt u via de volgende link.

  Sinds dat symposium in 2015 is er veel gebeurd. Rijkswaterstaat is in 2016 aangesloten bij het onderzoeksprogramma – sinds dat moment heet de samenwerking ‘Kennisprogramma Natte Kunstwerken’ - en er is een mogelijk gecreëerd voor de markt om aan te sluiten. Daarnaast is er in 2017 en 2018 veel onderzoek uitgevoerd, getuige de lijst van producten. Wij willen u graag vertellen welk onderzoek dat is geweest, wat er op dit moment aan gezamenlijk onderzoek plaatsvindt, met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave en u proberen te overtuigen bij het programma aan te sluiten!

  Om deze redenen willen we op 25 juni aanstaande in de middag bij Deltares in Delft een nieuw symposium organiseren. Zet deze datum in uw agenda!
  En houdt u onze communicatiekanalen – deze website en die van NKWK onderzoekslijn ‘Toekomstbestendige Natte Kunstwerken’ – in de gaten voor aanvullende informatie en mogelijkheden voor inschrijving!

 • Sterkte van dunwandige profielen

  Binnen het kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt gekeken naar bestaande kunstwerken. De ambitie is om te komen tot een Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie (Toolbox MMI) die kan worden ingezet indien er onzekerheden bestaan over staat of restlevensduur van een bestaand kunstwerk. Het gaat daarbij zowel om de staat en degradatie (de sterkte) als de onzekerheden in de belastingen en belastingontwikkeling rond het kunstwerk.

  Eind 2018 is de rapportage van een eerste (numerieke) verkenning van de invloed van grondondersteuning op de constructieve sterkte opgeleverd. Deze kunt u hier vinden. 

  Bekijk de hele update ›
 • Workshop corrosie van bestaande stalen damwanden

  Op 31 mei 2018 hebben beheerders, industrie en kennisinstellingen in de workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” kennis en ervaringen uitgewisseld over het meten aan en beoordelen van de huidige constructieve staat. Daarmee is een basis gelegd voor een gemeenschappelijke aanpak. De workshop werd afgesloten met het vormen van een aantal werkgroepjes die deze gemeenschappelijke aanpak zullen gaan uitwerken.

  Het programma en de gegeven presentaties kunnen hier worden gedownload.

 • Meerjarig onderzoeksprogramma goedgekeurd

  De contouren van een meerjarig onderzoeksprogramma zijn in de stuurgroep Natte Kunstwerken van eind september goedgekeurd (door TNO, Deltares, MARIN en RWS). In 2017 zijn ook al een aantal goede resultaten geboekt. Vraagarticulatie vanuit RWS en IenM wordt ingericht vanuit de IenM Vervangings- en renovatieopgave. Opvallend is dat de vele regels ( subsidieregels, aanbestedingsregels, TKI-regeling etc.) verlammend werken op de goede bedoelingen van de samenwerking in de gouden driehoek en de inhoudelijk voortgang. Dit document geeft het jaarplan voor het Kennisprogramma Natte Kunstwerken voor 2017 weer.

 • 17 mei NKWK-conferentie

  Komende dinsdag presenteert de NKWK-onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken zich op de NKWK-conferentie. Hier wordt de problematiek rondom het op de agenda krijgen van een vervangingsopgave voorgelegd in de werksessie "Stuwen en trekken". Bekijk hier meer informatie. 

 • Bekijk de kennisagenda

  Nieuwe kennisagenda gepresenteerd

  Naar aanleiding van het symposium 2015 hebben wij de kennisagenda aangepast. Daarom presenteren we nu graag de nieuwste versie van de kennisagenda.

 • Download de presentaties van het symposium

  Op 12 november 2015 vond ons symposium plaats:

  Natte Kunstwerken van de Toekomst
  Verstandig behouden, slim vervangen

  Lees hier het verslag. U kunt ook de presentaties downloaden en de foto's bekijken

 • Symposium: Natte Kunstwerken van de Toekomst - Verstandig behouden, slim vervangen

  Wij organiseren op 12 november 2015 een symposium, getiteld:

  Natte Kunstwerken van de Toekomst
  Verstandig behouden, slim vervangen

  Tijdens dit symposium delen wij graag de kennis die wij dit jaar hebben opgedaan met u. Daarnaast willen wij u, samen met NKWK, op de hoogte brengen van de verschillende initiatieven rond de vervangingsopgave Natte Kunstwerken.

  U kunt u nu al per e-mail inschrijven.

  In september zenden wij u het precieze programma van deze dag toe.

  Wij hopen u op ons symposium te zien.