Actuele ontwikkelingen

Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken doen Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO onderzoek naar mogelijke kostenbesparing bij de vervanging van natte kunstwerken. Gedurende de looptijd van deze samenwerking verschijnen vanuit de drie stromen verschillende updates, in de vorm van publicaties, onderzoeksresultaten of bijeenkomsten. Updates

 • Nieuwe kennisproducten beschikbaar gekomen


  Binnen het Kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt continue nieuwe kennis ontwikkeld én toepasbaar gemaakt, door deze vast te leggen in voor beheerders bruikbare rapporten en/of tools. Regelmatig worden dergelijke producten beschikbaar gesteld via deze website.

  Langs deze weg vragen we ten eerste uw aandacht voor de plek waar u nieuwe kennisproducten kunt vinden die zijn ontwikkeld binnen de onderzoekssporen van 'bestaande objecten', 'nieuwe objecten' en 'relatie object-systeem'.

  Verder specifieke aandacht voor twee nieuwe kennisproducten die zich richten op het beter voorspellen van de technische levensduur van bestaande objecten. Sinds 2017 wordt, samen met partners vanuit de markt, gewerkt aan het beter onderbouwen van de gevolgen van corrosie op stalen damwanden. Om voor deze constructies, veelvuldig onderdeel van natte kunstwerken, tot een meer rationele aanpak van het beoordelen en ontwerpen te komen.

  Rondom de corrosie van stalen damwanden in zoetwatercondities is vastgelegd wat er al bekend is qua protocollen voor inspecteren en meten, alsmede de impact van deze vorm van sterktedegradatie op de constructieve betrouwbaarheid. Tevens zijn analyses uitgevoerd op een verzameling diktemetingen, die in samenwerking met ACOTEC BV zijn verzameld en tot een eerste inzicht in het corrosiebeeld van stalen damwanden zijn verwerkt.

 • Gedetailleerd verslag middagsymposium Natte Kunstwerken

  In juni heeft het Kennisprogramma Natte Kunstwerken een symposium georganiseerd over de technische en functionele aspecten aan de vervangings- en renovatie opgave bij natte kunstwerken. Sinds 2016 werken Deltares, MARIN, Rijkswaterstaat en TNO samen binnen dit programma, maar zij willen het aantal partners graag uitbreiden. Specifieke aandacht ging daarom uit naar mogelijke samenwerking met de waterschappen en marktpartijen. De opgave is groot en complex en kan alleen behapbaar worden gemaakt in samenwerking met alle betrokkenen. De grote behoefte aan toegepaste kennis om de vervangingsopgave zo goed mogelijk in te kunnen vullen, bleek uit de opkomst. Bijna 120 deelnemers uit de hele breedte van de sector hebben het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ bezocht.

  Naast een beschrijving van de plenaire en parallelle (deels besloten) deelsessies vind u hierin ook de plenair gedeelde hartenkreten van de collega’s uit de ‘vakgemeenschap rondom vervanging en renovatie van natte kunstwerken’ terug.

  Vooruitlopend op dit gedetailleerde verslag waren de presentaties van dit vruchtbare middagsymposium al beschikbaar gesteld. Deze kunt u hier vinden.

 • Sfeerimpressie middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’

  Op dinsdagmiddag 25 juni organiseerde het Kennisprogramma Natte Kunstwerken een symposium over de technische en functionele aspecten aan de vervangings- en renovatie opgave bij natte kunstwerken. Specifieke aandacht ging uit naar mogelijke samenwerking met de waterschappen en marktpartijen. Deltares MARIN, Rijkswaterstaat en TNO werken nu samen aan dit kennisprogramma, maar willen dit graag uitbreiden met marktpartijen en de waterschappen. De opgave is groot en complex en kan alleen behapbaar worden gemaakt in samenwerking met alle betrokkenen. De grote behoefte aan toegepaste kennis om de vervangingsopgave zo goed mogelijk in te kunnen vullen, bleek uit de opkomst. Bijna 120 deelnemers uit de hele breedte van de sector trotseerden de hitte bij het middagsymposium ‘Kundig met Kunstwerken’ aanwezig te zijn.

  Vooruitlopend op een meer gedetailleerd verslag inclusief de presentaties – houdt u daarvoor deze website in de gaten - een sfeerimpressie van dit vruchtbare middagsymposium.

 • Definitief symposiumprogramma 'Kundig met Kunstwerken'

  Dinsdagmiddag 25 juni as organiseert het Kennisprogramma Natte Kunstwerken vanaf 12:00u het middagsymposium 'Kundig met Kunstwerken' bij Deltares op Boussinesqweg 1 te Delft. Ruim 120 mensen hebben zich al aangemeld!

  Hier vindt u het definitieve symposiumprogramma.

  Daarnaast vindt u hier het Kennisplan 2019 waarin het Kennisprogramma Natte Kunstwerken uiteenzet welke (onderzoeks)activiteiten dit jaar worden opgepakt.

  Mogelijk dat dit Kennisplan aanleiding vormt om nader met elkaar in gesprek te gaan over samenwerking op lopende activiteiten of het (gezamenlijk) opzetten van nieuwe activiteiten rondom de vervangingsopgave bij natte kunstwerken!

 • Beatrixsluis

  Save the date: 25 juni Middagsymposium Kennisprogramma Natte Kunstwerken

  Op 15 november 2015 is in het kader van TO2-onderzoek naar de vervangingsopgave bij natte kunstwerken het symposium ‘Natte kunstwerken van de toekomst, Verstandig behouden, slim vervangen’ gehouden.

  Dit symposium gaf een overzicht van de aanleiding en doelstellingen van het onderzoeksprogramma en de resultaten op dat moment. Het programma en de resultaten van dit symposium vindt u via de volgende link.

  Sinds dat symposium in 2015 is er veel gebeurd. Rijkswaterstaat is in 2016 aangesloten bij het onderzoeksprogramma – sinds dat moment heet de samenwerking ‘Kennisprogramma Natte Kunstwerken’ - en er is een mogelijk gecreëerd voor de markt om aan te sluiten. Daarnaast is er in 2017 en 2018 veel onderzoek uitgevoerd, getuige de lijst van producten. Wij willen u graag vertellen welk onderzoek dat is geweest, wat er op dit moment aan gezamenlijk onderzoek plaatsvindt, met u van gedachten wisselen over uw vervangingsopgave en u proberen te overtuigen bij het programma aan te sluiten!

  Om deze redenen willen we op 25 juni aanstaande in de middag bij Deltares in Delft een nieuw symposium organiseren. Zet deze datum in uw agenda!
  En houdt u onze communicatiekanalen – deze website en die van NKWK onderzoekslijn ‘Toekomstbestendige Natte Kunstwerken’ – in de gaten voor aanvullende informatie en mogelijkheden voor inschrijving!

 • Sterkte van dunwandige profielen

  Binnen het kennisprogramma Natte Kunstwerken wordt gekeken naar bestaande kunstwerken. De ambitie is om te komen tot een Toolbox Meten, Monitoren en Inspectie (Toolbox MMI) die kan worden ingezet indien er onzekerheden bestaan over staat of restlevensduur van een bestaand kunstwerk. Het gaat daarbij zowel om de staat en degradatie (de sterkte) als de onzekerheden in de belastingen en belastingontwikkeling rond het kunstwerk.

  Eind 2018 is de rapportage van een eerste (numerieke) verkenning van de invloed van grondondersteuning op de constructieve sterkte opgeleverd. Deze kunt u hier vinden. 

  Bekijk de hele update ›
 • Workshop corrosie van bestaande stalen damwanden

  Op 31 mei 2018 hebben beheerders, industrie en kennisinstellingen in de workshop “Corrosie van bestaande stalen damwanden in zoetwater” kennis en ervaringen uitgewisseld over het meten aan en beoordelen van de huidige constructieve staat. Daarmee is een basis gelegd voor een gemeenschappelijke aanpak. De workshop werd afgesloten met het vormen van een aantal werkgroepjes die deze gemeenschappelijke aanpak zullen gaan uitwerken.

  Het programma en de gegeven presentaties kunnen hier worden gedownload.

 • Meerjarig onderzoeksprogramma goedgekeurd

  De contouren van een meerjarig onderzoeksprogramma zijn in de stuurgroep Natte Kunstwerken van eind september goedgekeurd (door TNO, Deltares, MARIN en RWS). In 2017 zijn ook al een aantal goede resultaten geboekt. Vraagarticulatie vanuit RWS en IenM wordt ingericht vanuit de IenM Vervangings- en renovatieopgave. Opvallend is dat de vele regels ( subsidieregels, aanbestedingsregels, TKI-regeling etc.) verlammend werken op de goede bedoelingen van de samenwerking in de gouden driehoek en de inhoudelijk voortgang. Dit document geeft het jaarplan voor het Kennisprogramma Natte Kunstwerken voor 2017 weer.

 • 17 mei NKWK-conferentie

  Komende dinsdag presenteert de NKWK-onderzoekslijn Toekomstbestendige Natte Kunstwerken zich op de NKWK-conferentie. Hier wordt de problematiek rondom het op de agenda krijgen van een vervangingsopgave voorgelegd in de werksessie "Stuwen en trekken". Bekijk hier meer informatie.