Kennisagenda

Als kennisinstellingen zijn wij ervan overtuigd dat onderzoek bijdraagt aan een efficiënte vervangingsopgave. Er liggen vele vragen, waarvan de antwoorden bijdragen aan een beter netwerk, maar al deze onderwerpen beslaan een breed veld van onderzoek dat niet in één jaar afgerond kan worden. In 2015 hebben we ingezoomd op een aantal aspecten. Daarnaast hebben wij een meerjaren plan opgesteld, waarin overige en nieuw gerezen vragen zijn opgenomen.

Op ons symposium hebben wij u de concept kennisagenda voorgelegd. Uw opmerkingen, aanvullingen en suggesties zijn verwerkt in de nieuwe versie van de kennisagenda. Wij zijn blij met al uw input voor dit document!

Het document is een stand van zaken, die wij graag up-to-dat willen houden.

Dus, hebt u nieuwe vragen of antwoorden op vragen, dan kunt u dit doorgeven aan Ida de Groot-Wallast: ida.degroot@deltares.nl. Wij zullen zorg dragen voor een actuele stand van zaken.